Poveljstvo

Člani poveljstva in funkcija

Blaž HrovatPoveljnik
Matevž KuheljNamestnik poveljnika
Rok ZavrlPomočnik poveljnika za IDA in investicije
Špela Hočevar Pomočnik poveljnika za PP ter strokovno usposabljanje
Anton ZoranGlavni strojnik
Aleš MuhičOrodjar