Zgodovina društva

Zgodovina

Blagoslov prve brizgalne

Prevzem vozila IMV

Prevzem vozila IMV
2. maj 1971 Na sliki od leve: Lojze Ljubič, Rutar Jože in Hočevar Ciril-šofer.

Zgrajen prvi gasilski dom

Zgrajen prvi gasilski dom
Leta 1927 se ga je podaljšalo, leta 1960 dograjena garaža, leta 1988 dograjena druga garaža.

Prevzem motorne brizgalne Rosenbauer

Prevzem motorne brizgalne Rosenbauer

Prva ročna brizgalna Rosenbauer

Prevzem vozila Mercedes-Benz GV-1

Prevzem vozila Mercedes-Benz GV-1
Na sliki boter avtomobila g.Henrik Novak iz Kanade.

Pristop društva v župo KRKA

90. letnica društva in nov prapor

90. letnica društva in nov prapor
Prevzem novega prapora in podelitev gasilske plamenice 1. stopnje za posebne zasluge pri gašenju in reševanju.

Postavljen stolp za sušenje cevi

Začetek adaptacije doma

Začetek adaptacije doma

Ponovna formacija društva

Med drugo svetovno vojno je bilo prepovedano delovanje društva s strani okupatorja. Leta 1946 so se člani ponovno formirali in delovali kot četa Ambrus v okviru gasilskega društva Korinj.

100. letnica društva

100. letnica društva
Otvoritev obnovljenega gasilskema doma, podeljen Srebrni znak civilne zaščite.

Ponoven začetek delovanja kot samostojno društvo

Nakup prvega vozila z vodo

Od PGD Radohova vas kupljeno vozilo TAM 5500.

Prejem motorne brizgalne

Prejem motorne brizgalne
Društvo od gasilske zveze novo mesto prejme motorno brizgalno Savica.

Nakup podvozja novega vozila

Podvozje MAN TGM 18.340 za novo vozilo AC.

Prevzem prapora

Prevzem prapora
30. avgusta prevzem novega prapora. V tem letu se je obeležilo 50 letnico delovanja društva.

Prevzem vozila AC 24/60

Prevzem vozila AC 24/60

Pridobitev novega voza

Prevzem vozila GVV-1 in prevzem AED

Ustanovitev društva

Ustanovitev društva
Ta slika je najstarejša ohranjena. Nekateri trdijo, da je slika nastala leta 1909 ob prevzemu gasilkega voza, vendar te trditve niso povsem točne. Prav tako ne držijo trditve, da naj bi bili na njej ustanovni člani, saj jih je večina bilo premladih. Fotografija naj bi nastala okoli leta 1927.

Prevzem motorne brizgalne Sora

110. letnica društva